LØVENSKIOLD HANDEL AS VANT OVER JOTUN


Konkurranseutvalgets vurdering er at Harmoni Uten har utnyttet variasjonsmulighetene.
Det er valgt en vårgrønn farge som står frem i hyllen fremfor den dypgrønne fargen på
Jotun Sens sitt blad. Emballasjen er gitt et annet grafisk uttrykk, med klare kontraster
mellom svart stilk, hvite blad av mindre størrelse og lys grønn bakgrunn, i motsetning
til Jotun Sens’ mer duse preg av et stort, naturlig blad utvisket i kantene mot hvit bakgrunn.
www.konkurranseutvalget.no/uttalelser/sak-nr-17-2011-jotun-a-s-loevenskiold-handel-as-article1052-618.html

This entry was posted in Packaging. Bookmark the permalink.

Comments are closed.